Chọn máy ảnh Phần 2: cảm biến lớn hơn có tốt hơn không?

Khi nhìn vào kích thước pixel , chúng tôi thấy rằng có rất ít sự khác biệt giữa việc có một vài pixel lớn và có rất nhiều pixel nhỏ, một khi bạn xem xét toàn bộ hình ảnh. Điều này là do các cảm biến có cơ hội thu được cùng một lượng ánh sáng trên mỗi hình ảnh, bất kể chúng có bao nhiêu pixel.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm một máy ảnh mới, thường có một cách để có được nhiều ánh sáng hơn và do đó chất lượng hình ảnh tốt hơn: một cảm biến lớn hơn. Điều này là do, ở cùng cài đặt phơi sáng, một cảm biến lớn được cung cấp cùng một lượng ánh sáng cho mỗi đơn vị diện tích , nhưng có vùng cảm biến lớn hơn thu được ánh sáng này.

Những điểm chính:

  • Hai máy ảnh có cùng mức phơi sáng nhận được cùng một ánh sáng trên mỗi mm vuông và các cảm biến lớn hơn có nhiều mm vuông hơn.
  • Mọi đối tượng trong cảnh của bạn sẽ được chiếu lên nhiều mm vuông của cảm biến lớn hơn nếu hai camera giả định đó có cùng góc nhìn.
  • Điều này có nghĩa là mọi vật thể được mô tả với nhiều photon ánh sáng hơn, điều này mang lại tiềm năng cho hình ảnh sạch hơn.
  • Sự khác biệt về hiệu suất của cảm biến có nghĩa là một camera có thể vượt quá hoặc thấp hơn mong đợi nhưng những khác biệt này thường nhỏ hơn so với sự khác biệt được thực hiện bằng cách thay đổi định dạng.

Ảnh hưởng của kích thước cảm biến:

Trong trường hợp này, chúng tôi đang so sánh Nikon D810 và Nikon D7000, có cùng các pixel có cùng kích thước nhưng cảm biến có kích thước khác nhau. D810 có cảm biến full-frame lớn hơn khoảng 2,3 lần so với chip APS-C trong D7000.

ISO 1600
Toàn bộ khung hình D810 
[Tệp thô]
D7000 
[Tệp thô]
D810 (đã thay đổi kích thước: 16MP) 
[Tệp thô]
ISO 3200
Toàn bộ khung hình D810 
[Tệp thô]
D7000 
[Tệp thô]
D810 (đã thay đổi kích thước: 16MP) 
[Tệp thô]
ISO 6400
Toàn bộ khung hình D810 
[Tệp thô]
D7000 
[Tệp thô]
D810 (đã thay đổi kích thước: 16MP) 
[Tệp thô]
ISO 12800
Toàn bộ khung hình D810 
[Tệp thô]
D7000 
[Tệp thô]
D810 (đã thay đổi kích thước: 16MP) 
[Tệp thô]

Như bạn có thể mong đợi, hai camera trông nhiễu tương tự nhau ở mức pixel vì chúng nhận được cùng một lượng ánh sáng trên mỗi mm vuông và mỗi pixel là cùng một số mm vuông.

Nhưng khi bạn hạ thấp hình ảnh của D810 (như bạn muốn nếu bạn muốn xem hoặc in ở cùng kích thước), lợi ích của cảm biến lớn hơn của nó bắt đầu xuất hiện.

So sánh đầu ra của D810 với hình ảnh D7000 từ một cài đặt ISO thấp hơn và bạn sẽ thấy chúng trông rất giống nhau, nhưng với D810 vẫn còn một phần phía trước. Điều này phù hợp với chênh lệch 1,2EV mà chênh lệch kích thước cảm biến sẽ khiến bạn mong đợi.

Sự khác biệt về kích thước lớn hơn sự khác biệt về hiệu suất

Nếu được chụp từ cùng một vị trí, sử dụng một ống kính có cùng góc nhìn, mọi vật thể trong cảnh sẽ được chụp bởi một khu vực lớn hơn trên một cảm biến lớn hơn, do đó, với cùng mức phơi sáng, một cảm biến lớn hơn sẽ có nhiều photon hơn chiếu vào nó để mô tả cảnh. Vì vậy, nó sẽ có xu hướng trông sạch hơn nếu bạn xem chúng ở cùng kích thước.

Sẽ có một số khác biệt về việc mỗi thiết kế cảm biến có thể biến các photon này thành tín hiệu số tốt như thế nào (mặc dù hầu hết các cảm biến hiện đại đều tuyệt vời), nhưng có những khoảng cách khá lớn giữa hầu hết các kích thước cảm biến phổ biến và những khác biệt về kích thước này có xu hướng lớn hơn sự khác biệt được thực hiện bởi hiệu suất cảm biến.

Bây giờ điều này có vẻ như lớn hơn luôn luôn tốt hơn. Nhưng nó không đơn giản ...


Theo dpreview